Dzięki specjalistycznej aparaturze oraz oprogramowaniu dokonujemy pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej normami, a także zgodnie z dostarczonymi przez zleceniodawcę wymaganiami.

Oferta

Adres biura

61-329 Poznań ul. Głuszyna 58

Nr telefonu

+48 693 075 565

Adres e-mail

biuro@nsacoustics.pl