Świadczymy usługi z zakresu pomiarów drgań i hałasu:

na stanowisku pracy – pomiar i analiza widma hałasu i/lub drgań, identyfikacja źródeł hałasu/drgań, a także wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas w 8-mio godzinnym dniu pracy, pomiar maksymalnego poziomu dźwięku A oraz szczytowego poziomu dźwięku C, pomiar hałasu w środowisku zewnętrznym od zakładu przemysłowego oraz innych źródeł hałasu, pomiary drgań na stanowisku pracy, maszynie, w budynku oraz innych konstrukcjach, pomiar czasu pogłosu w pomieszczeniach, wyznaczenie poziomu mocy akustycznej źródła hałasu (urządzenia, maszyny) na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego, pomiar hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego budynku oraz wiele innych powiązanych usług w tym zakresie.

Oferta

Adres biura

61-329 Poznań ul. Głuszyna 58

Nr telefonu

+48 693 075 565

Adres e-mail

biuro@nsacoustics.pl