Wykonujemy indywidualnie dobrane panele dźwiękochłonne, którymi można wyłożyć sufity, ściany oraz wszelkie inne powierzchnie, aby zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczeń. W ten sposób można obniżyć poziom hałasu w środowisku pracy, zmniejszyć czas pogłosu i zwiększyć zrozumiałość mowy ludzkiej.

Oferta

Adres biura

61-329 Poznań ul. Głuszyna 58

Nr telefonu

+48 693 075 565

Adres e-mail

biuro@nsacoustics.pl