Wibroizolacja maszyn i urządzeń

Dokonujemy doboru i montażu wibroizolatorów, które pomogą zredukować drgania przenoszone z maszyny na podłoże i odwrotnie z podłoża na maszynę lub inne obiekty.

Drgania maszyn sztywno połączonych z podłożem w wielu przypadkach przenoszą się na konstrukcję budynku. Oprócz rozłożonego w czasie destruktywnego działania na ściany i stropy, może pojawić się negatywne działanie drgań na inne urządzenia, a także na ludzi.

Drgająca podłoga może obniżać jakość pracy, powodować odczucie dyskomfortu, zaburzenia równowagi, a w efekcie obniżać bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zapewniamy prawidłowy dobór, wykonanie i montaż przystosowanej do danej maszyny lub urządzenia wibroizolacji.

 wibroizolatory

Nasi klienci

Sprawdź na czyje zaufanie zasłużyliśmy