Pomiary drgań i hałasu

Świadczymy usługi z zakresu pomiarów drgań i hałasu:

na stanowisku pracy – pomiar i analiza widma hałasu i/lub drgań, identyfikacja źródeł hałasu/drgań, a także wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas w 8-mio godzinnym dniu pracy, pomiar maksymalnego poziomu dźwięku A oraz szczytowego poziomu dźwięku C,

pomiar hałasu w środowisku zewnętrznym od zakładu przemysłowego oraz innych źródeł hałasu,

pomiary drgań na stanowisku pracy, maszynie, w budynku oraz innych konstrukcjach,

pomiar czasu pogłosu w pomieszczeniach,

wyznaczenie poziomu mocy akustycznej źródła hałasu (urządzenia, maszyny) na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego,

pomiar hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego budynku,

oraz wiele innych powiązanych usług w tym zakresie.

 pomiar dzwieku2wszechkierunkowe zrodlo dzwieku

Nasi klienci

Sprawdź na czyje zaufanie zasłużyliśmy