Wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych

Dzięki specjalistycznej aparaturze oraz oprogramowaniu dokonujemy pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej normami, a także zgodnie z dostarczonymi przez zleceniodawcę wymaganiami.

 wszechkierunkowe zrodlo dzwiekupomiar dzwieku2

Nasi klienci

Sprawdź na czyje zaufanie zasłużyliśmy