Adaptacja akustyczna pomieszczeń

Wykonujemy indywidualnie dobrane panele dźwiękochłonne, którymi można wyłożyć sufity, ściany oraz wszelkie inne powierzchnie, aby zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczeń. W ten sposób można obniżyć poziom hałasu w środowisku pracy, zmniejszyć czas pogłosu i zwiększyć zrozumiałość mowy ludzkiej.

Nasi klienci

Sprawdź na czyje zaufanie zasłużyliśmy