Tłumiki hałasu

Projektujemy, wykonujemy i montujemy tłumiki hałasu dla układów wentylacyjnych, wyciągowych, kominowych oraz wszelkich innych w tym nietypowych instalacji, urządzeń, maszyn.

Dokładamy starań, aby zaprojektowany i wykonany przez nas tłumik hałasu cechował się jak największym tłumieniem akustycznym oraz spełniał wszelkie kryteria funkcjonalności. Wykonywane przez naszą firmę tłumiki hałasu cechuje oryginalność wykonania oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań.

Specjalizujemy się m. in. w tłumikach hałasu dla zanieczyszczonego powietrza opartych o nowatorskie rozwiązania. Tłumiki wykonujemy w oparciu o uzyskane informacje oraz własną analizę parametrów pracy danej instalacji.


Wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych

Dzięki specjalistycznej aparaturze oraz oprogramowaniu dokonujemy pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej normami, a także zgodnie z dostarczonymi przez zleceniodawcę wymaganiami.


Wibroizolacja maszyn i urządzeń

Dokonujemy doboru i montażu wibroizolatorów, które pomogą zredukować drgania przenoszone z maszyny na podłoże i odwrotnie z podłoża na maszynę lub inne obiekty.

Drgania maszyn sztywno połączonych z podłożem w wielu przypadkach przenoszą się na konstrukcję budynku. Oprócz rozłożonego w czasie destruktywnego działania na ściany i stropy, może pojawić się negatywne działanie drgań na inne urządzenia, a także na ludzi.

Drgająca podłoga może obniżać jakość pracy, powodować odczucie dyskomfortu, zaburzenia równowagi, a w efekcie obniżać bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zapewniamy prawidłowy dobór, wykonanie i montaż przystosowanej do danej maszyny lub urządzenia wibroizolacji.


Pomiary drgań i hałasu

Świadczymy usługi z zakresu pomiarów drgań i hałasu:

na stanowisku pracy – pomiar i analiza widma hałasu i/lub drgań, identyfikacja źródeł hałasu/drgań, a także wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas w 8-mio godzinnym dniu pracy, pomiar maksymalnego poziomu dźwięku A oraz szczytowego poziomu dźwięku C,

pomiar hałasu w środowisku zewnętrznym od zakładu przemysłowego oraz innych źródeł hałasu,

pomiary drgań na stanowisku pracy, maszynie, w budynku oraz innych konstrukcjach,

pomiar czasu pogłosu w pomieszczeniach,

wyznaczenie poziomu mocy akustycznej źródła hałasu (urządzenia, maszyny) na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego,

pomiar hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego budynku,

oraz wiele innych powiązanych usług w tym zakresie.


Nasi klienci

Sprawdź na czyje zaufanie zasłużyliśmy