CMN_JAVASCRIPT

NS Acoustics sp. z o.o.

ul. Głuszyna 58, 61-329 Poznań, Poland

NIP 7822725721, KRS 0000686853
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 5 000 zł


e-mail: biuro at nsacoustics.pl

tel. +48 693 075 565

Our clients

Check our all our clients in this section